Tuore selvitys: Ulkomainosyhtiöiden mainostuloista 47 % yhteiskunnalle

Suomen Ulkomainosliiton tilaaman selvityksen mukaan ulkomainosyhtiöt tukivat suomalaista yhteiskuntaa vuonna 2022 47 % prosentilla mainostuloista, eli noin 40 miljoonalla eurolla.

Yhteiskunnalle menevä 47 % osuus mainostuloista koostuu julkisen infrastruktuurin ylläpidosta ja asennuksista, yhteisöveroista, julkiselle sektorille maksetuista vuokrista, palkkojen sivukuluista ja veroista sekä julkisille toimijoille ja hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitetusta ilmaisesta medianäkyvyydestä.

Ulkomainosyhtiöt maksoivat viime vuonna julkiselle sektorille vuokria noin 18,6 miljoonaa euroa. Ulkomainonnan tekemät julkisen infrastruktuurin asennukset ja infrastruktuurin ylläpito puolestaan helpottavat monien suomalaisten arkea. Pelkästään pääkaupunkiseudun lähes 3000 pysäkkikatosta on hyvä esimerkki ulkomainosyhtiöiden panoksesta suomalaiselle yhteiskunnalle. Ulkomainostoimijat myös rahoittavat reilun 6000 kaupunkipyörän ylläpitoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa.

Ulkomainonnan vaikutukset Suomessa 2023 -raportin tilasi Suomen Ulkomainosliitto. Raportin toteutti PwC Suomi. Raportin perustana on kattava kyselytutkimus, jonka PwC Suomi toteutti ulkomainonnan sektorilla toimivien yritysten keskuudessa Suomessa.